Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS'ın COVİD-19 Makale Çalışması


Medical Treatment Method of "Bio-robotic Resonance and Thermodynamical Interaction" with Anology of "Frequency - Resonance Setting Formation" on the Application of "Algorithm for Smart Drugs Controlled by a Bio-robotic System" developed for the "Treatment of Covid-19 , Coronavirus and Virus Infections"

"Covid-19 , Koronavirüs ve Virüs Enfeksiyonlarının Tedavisi için Biyo-robotik Sistem Kumandalı Akıllı İlaçlar Algoritma Uygulamasında Frekans-Rezonans Oluşumu Anolojisi ile "Biyo-robotik Rezonans ve Termodinamiksel Erkileşim" Tedavi Yöntemi