COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs ) Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokuntukdan sonra eller yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza dokunulmasu ile de virüs bulaşabilir.Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.