Pandemi döneminde örgün eğitim derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesi konusunda öğrenciler çeşitli kanallardan bilgilendirilmiştir. Öğrencilere genel bilgilendirme mesajı SMS yoluyla gönderilmiştir. Programlardaki öğrenci danışmanlarının ve ders eğitmenlerinin öğrencilerini bilgilendirmeleri sağlanmıştır. Üniversitemiz web sayfasında ve uzaktan öğretim uygulama ve araştırma merkezi (UZMER) web sayfasında gerekli duyurular yapılmıştır. Uzmer web sayfasında özel bir bilgilendirme sayfası oluşturulmuştur. Bu sayfa üzerinden uzaktan eğitim sürecinin işleyişi, derslere katılma, ders notlarına erişme, ödev, proje ve sınavların nasıl yapılacağı konularında bilgilendirici açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca üniversitemiz sosyal medya hesaplarından da öğretim elemanları ve öğrenciler için sıkça sorulan sorulara cevaplar aşağıdaki linlklerde paylaşılmıştır.