Üniversitemizde bulunan bölümlerdeki ön lisans ve lisans düzeyindeki derslerin tümünde canlı dersler yapılmaktadır. Her bir ders haftalık olarak 30 dk. süreli olarak senkron şekilde yürütülmektedir. Canlı derslere katılamayan öğrenciler dersin video kaydını istediği zaman internete bağlı bir cihazdan izleyebilmektedir. Öğretim üyeleri öğrenme yönetim sistemi üzerinden ayrıca, ders videosu yükleme, doküman paylaşma, ödev verme ve notlandırma, internet linki ekleme, forum ekleme ve çevrimiçi sınav yapma gibi asenkron aktiviteleri de yürütmektedir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri öğretim yönetim sistemindeki mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçmektedir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora dersleri de öğrenme yönetim sistemi üzerinden canlı derslerle ve asenkron uygulamalarla yürütülmeye devam edilmektedir. Lisansüstü seminerler, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları da üniversitemiz canlı ders sistemi Perculus üzerinden veya diğer video konferans araçları (Skype, Zoom, Teamlink) vb. üzerinden yapılmaktadır