Üniversitemiz Senatosunun 01.04.2020 tarih ve 2020.13.73 no’lu kararıyla; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı teorik derslerin vize ve final sınavlarının akademik takvimde belirtildiği tarihte uzaktan eğitim sistemiyle ödev veya sınav usulü ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda öğretim üyelerimiz, üniversitemiz öğretim yönetim sistemini kullanarak ödev/proje yöntemiyle veya çevrimiçi (online) sınav yöntemiyle değerlendirme yapmaktadır.